شرکت خیلی سبز، فعالیت خود را در حوزه‌ی نشر و فرهنگ، با اولین برندش خیلی سبز در سال 1382 آغاز کرد و واحدهای تالیف، تولید، چاپ و فروش را راه‌اندازی کرد. در سال 1399، شرکت پس از توسعه کسب و کارهای خود در حوزه‌های مختلف و استقبال از سوی طیف‌گسترده‌ای از مخاطبان، برند الیپون در حوزه‌ی لوازم تحریر را نیز به مجموعه‌ی خود افزود. این شرکت تصمیم دارد به رشد مجموعه‌ی خود در قالب یک هلدینگ ادامه دهد و برندها و کسب و کارهای دیگر مثل نشر تیله و ... را راه اندازی کند

مدیر کنترل پروژه

تهران کنترل پروژه

کارشناس حسابداری و مالی

تهران مالی

نظافتچی

تهران اداری و پشتیبانی

کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین

تهران برنامه ریزی زنجیره تامین

قابلیت‌ها و جذابیت‌ها

تسهیلات رفاهی

اردوهای تیمی و آموزشی

پزشک سازمانی

هدایای ازدواج

بیمه تکمیلی

نزدیکی به وسایل حمل و نقل

اینترنت شخصی

روانشناس سازمانی